Sprawozdawczość OPP

Fundacja Różyczka  jako organizacja pożytku publicznego, która korzysta z środków z 1% podatku ma ustawowy obowiązek przedstawiania do wiadomości publicznej szczegółowych sprawozdań ze swojej działalności

 

Zależy nam na tym, aby być  transparentnymi i przejrzystymi. Opis tego, jak realizowaliśmy naszą misję w poszczególnych latach, znajdą Państwo w sprawozdaniach: merytorycznych oraz finansowych

 

Jak dokładnie wyglądały nasze działania?

Komu pomogliśmy?

Ile pieniędzy pozyskaliśmy i na co zostały wydane?

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000399191

sprawozdanie merytoryczne w formacie .pdf

wordpress-pdf-icon